Cookies

Gennemsigtighed omkring OnlineMøders brug af cookies
I det følgende beskrives, hvordan OnlineMøder anvender cookies. Lovgivningen kræver gennemsigtighed for brugerne af hjemmesider. Således også af OnlineMøder hjemmeside. Lovgrundlaget er ændringen af e-Databeskyttelsesdirektivet implementeret i dansk ret med Bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2011 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (Cookiebekendtgørelsen), som er udstedt i medfør af § 9 og § 81, stk. 2, i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Samtykke omkring brug af cookies
Når en person besøger vores hjemmeside, betyder det reelt et passivt samtykke af, at der installeres en cookie på den anvendte computerenhed (computer, tablet eller smartphone), og at OnlineMøder kan bruge de genererede data.

Afslag og tilbagekaldelse af samtykke om brug af cookies
OnlineMøder tilbyder ikke en aktiv samtykke-tilmelding ved besøg på hjemmesiden. Det er således ikke muligt at afslå at få installeret en cookie på sin computerenhed ifm. besøg på OnlineMøder hjemmeside. Det er derfor heller ikke muligt at tilbagekalde et cookie-samtykke, idet der ikke kan afgives cookie-samtykke.

Ønsker den besøgende, at OnlineMøder ikke skal kunne følge besøgene hen over tid, beder vi om, at den besøgende sletter den installerede cookie.